ارث

محمد

با عرض سلام پدرم و خو اهرش سهم ارث پدر ی دیگر برادر وخواهرشو خریدن قول نامه ای بین خود شون )د ر ضمن یکی دیگه از فرزنداش سهم خود شو زوتر فروخته که در قولنامه اسمش نیست(فوت کرده) انحصار ور اث انجام د اد ن می خواستم بدونم چگونه این سهم ارث ثبت قانونی کنیم باید چکارکر د که د یگه سهم ارث نبرن د ر ضمن خواهر ی که سهم ارث خریده فوت کرده

ثبت دیدگاه شما برای این مطلب

چنانچه عوض سایت هستید از اینجا وارد شوید

در صورت تمایل می توانید نام خود را برای ثبت نام وارد کنید