خدمات پشتیبانی ویپ

ویپ

با سلام و احترام

جهت پشتیبانی یک سرویس تلفنی ویپ چه مواردی باید لحاظ گردد؟

موارد نرم افزاری و پیمانکاری را به تفصیل بفرمایید

ویپ

خدمات ویپ یک خدمات سخت افزاری و نرم افزاری است که در قالب پروژه قرارداد بسته می شود. بنابراین حقوق پیمانکار و خریدار باید لحاظ شود.

ویپ

خدمات ویپ یک خدمات سخت افزاری و نرم افزاری است که در قالب پروژه قرارداد بسته می شود. بنابراین حقوق پیمانکار و خریدار باید لحاظ شود. لطفا موارد فنی، حقوقی در قرارداد لحاظ گردد..

ویپ

http://ava.faradade.ir/

این سایت جهت بررسی بهتر در خصوص قرارداد و نحوه نوشتار آن می توان کمک کننده باشد.

ویپ

http://ava.faradade.ir/

این سایت جهت بررسی بهتر در خصوص قرارداد و نحوه نوشتار آن می توان کمک کننده باشد

ثبت دیدگاه شما برای این مطلب

چنانچه عوض سایت هستید از اینجا وارد شوید

در صورت تمایل می توانید نام خود را برای ثبت نام وارد کنید