آثار ماندگار وب فارسی

https://www.matinparsiyan.ir/wp-content/uploads/2020/04/Rec-00441.mp4   ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. که…

روش های طراحی ریسپانسیو

  https://www.matinparsiyan.ir/wp-content/uploads/2020/04/Accounting-Essentials-for-MBA-Success-_-ImperialBusinessX-on-edX-_-Course-About-Video.mp4 ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. که…

هنر جدید در طراحی سایت

https://www.matinparsiyan.ir/wp-content/uploads/2020/04/Rec-0045.mp4 ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. که فعالیت…
فهرست
question